top of page

Help Needed Worldwide

Public·6 members
Leo Richardson
Leo Richardson

Apkoppor vaccin - Vem ska få det och hur fungerar det?


Apkoppor Vaccin: Allt du behöver veta om det nya vaccinet mot apkoppor


H2: Vad är apkoppor och hur sprids det? Vad är apkoppor och hur sprids det?


Apkoppor är en virussjukdom som orsakar smärtsamma blåsor på huden och slemhinnorna. Sjukdomen kan också ge feber, huvudvärk och muskelvärk. Apkoppor sprids främst genom sexuell kontakt med någon som har blåsor eller sår på könsorganen eller munnen. Det kan också spridas genom direkt kontakt med blåsor eller sekret från blåsor på andra delar av kroppen. Apkoppor kan vara farligt för personer med nedsatt immunförsvar eller andra underliggande sjukdomar. H2: Vad är vaccinet mot apkoppor och hur fungerar det? Vad är vaccinet mot apkoppor och hur fungerar det?


Vaccinet mot apkoppor heter Jynneos och har godkänts i USA och Europa för att förebygga apkoppor och smittkoppor. Vaccinet innehåller försvagade versioner av två virus som är nära släkt med apkoppssviruset: ett virus som orsakar en mild form av smittkoppor hos gnagare (MVA) och ett virus som orsakar en mild form av fågelkoppor hos fåglar (NYVAC). När man får vaccinet bildar kroppen antikroppar mot dessa virus som också kan skydda mot apkoppssviruset.
apkoppor vaccin

H3: Vilka får vaccin mot apkoppor? Vilka får vaccin mot apkoppor?


Vaccinet mot apkoppor är avsett för personer som är 18 år eller äldre och som har en stor risk för att få apkoppssmitta. Det behövs en läkarordination för att få vaccinet. Vaccinet rekommenderas efter individuell bedömning till personer som har exponerats för apkoppssmitta och till personer som har varit i nära kontakt med den smittade. Det rekommenderas också till personer som hör till riskgruppen för apkoppor, till exempel män som har sex med män och haft flera tillfälliga sexpartners under det senaste halvåret. H3: Hur ges vaccinet och vad innehåller det? Hur ges vaccinet och vad innehåller Vaccinet är avsett för personer som har en stor risk för att få apkoppssmitta och ges som två injektioner i överarmen. Vaccinet kan skydda mot både apkoppor och smittkoppor, men det kan också ge biverkningar och är inte 100% effektivt. Vaccinet har ingen direkt koppling till covid-19 pandemin, men det kan ha indirekta effekter på den. Om man vill veta mer om apkoppor vaccin kan man kontakta sin vårdcentral eller besöka Folkhälsomyndighetens hemsida.


FAQs
Vad är skillnaden mellan apkoppor och smittkoppor?
Apkoppor och smittkoppor är två olika virussjukdomar som orsakar blåsor på huden och slemhinnorna. Apkoppor sprids främst genom sexuell kontakt, medan smittkoppor sprids genom luftburen droppsmitta. Smittkoppor är en mycket allvarlig sjukdom som kan orsaka dödsfall, medan apkoppor är oftast mildare men kan vara farligt för personer med nedsatt immunförsvar.


Hur länge är man smittsam efter att ha fått apkoppor vaccin?
Man är inte smittsam efter att ha fått apkoppor vaccin, eftersom vaccinet innehåller försvagade versioner av virus som inte kan orsaka sjukdom. Man kan dock vara smittsam om man har en pågående infektion med apkoppssviruset eller om man får en biverkning av vaccinet som liknar en infektion, till exempel blåsor eller sår på huden. Därför bör man undvika sexuell kontakt när man har sådana symtom och använda kondom annars.


Kan man få apkoppor vaccin om man är gravid eller ammar?
Det finns inte tillräckligt med data för att bedöma säkerheten och effekten av apkoppor vaccin hos gravida eller ammande kvinnor. Därför rekommenderas inte vaccinet till dessa grupper, såvida det inte finns en stark medicinsk anledning för det. Om man är gravid eller ammar och har exponerats för apkoppssmitta eller tillhör riskgruppen för apkoppor, bör man rådgöra med sin läkare om möjligheten att få vaccinet.


Apkoppor vaccin biverkningar


Apkoppor vaccin dosering


Apkoppor vaccin effektivitet


Apkoppor vaccin förebyggande


Apkoppor vaccin graviditet


Apkoppor vaccin hur fungerar det


Apkoppor vaccin immunförsvar


Apkoppor vaccin Jynneos


Apkoppor vaccin kostnad


Apkoppor vaccin läkare


Apkoppor vaccin män som har sex med män


Apkoppor vaccin namn


Apkoppor vaccin nytta


Apkoppor vaccin ordination


Apkoppor vaccin pris


Apkoppor vaccin rekommendationer


Apkoppor vaccin riskgrupp


Apkoppor vaccin smittskydd


Apkoppor vaccin spridning


Apkoppor vaccin symptom


Apkoppor vaccin THL


Apkoppor vaccin tidtabell


Apkoppor vaccin tillgänglighet


Apkoppor vaccin utbrott


Apkoppor vaccin var kan man få det


Bästa apkoppor vaccinet


Behandling av apkoppor med vaccin


Hur länge håller apkoppor vaccinet


Hur ofta ska man ta apkoppor vaccinet


Hur snabbt verkar apkoppor vaccinet


Kan man få apkoppor trots vaccination


Kan man få smittkoppor av apkoppor vaccinet


Kan man ge apkoppor vaccinet till barn


Kan man ge apkoppor vaccinet till gravida kvinnor


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer med allergi


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer med nedsatt immunförsvar


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer med sjukdomar


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer som reser utomlands


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer som tar andra mediciner


Kan man ge apkoppor vaccinet till personer som är äldre än 65 år


Skillnad mellan apkoppor och smittkoppsvaccin


Skillnad mellan Jynneos och Imvanex


Vad händer om man missar en dos av apkoppsvaccinet


Vad innehåller apkoppsvaccinet


Vad kostar apkoppsvaccinet


Vad ska man göra om man får biverkningar av apkoppsvaccinet


Varför behövs ett nytt sätt att ge apkoppsvaccinet


Varför finns det en global brist på apkoppsvaccinet


Kan man få andra vaccinationer samtidigt som man får apkoppor vaccin?
Det rekommenderas inte att få andra levande vacciner, såsom mässling, påssjuka, röda hund (MMR), gula febern eller tuberkulos (BCG), samtidigt som man får apkoppor vaccin. Det kan nämligen minska effekten av både apkoppor vaccin och de andra vaccinerna. Man bör vänta minst fyra veckor mellan att få apkoppor vaccin och andra levande vacciner. Det går däremot bra att få andra icke-levande vacciner, såsom influensa, stelkramp eller hepatit, samtidigt som man får apkoppor vaccin.


Hur lång tid tar det innan vaccinet ger skydd mot apkoppor?
Det tar ungefär två veckor efter den andra dosen av apkoppor vaccin innan kroppen har bildat tillräckligt med antikroppar för att ge ett fullständigt skydd mot apkoppor. Det betyder att man inte är skyddad direkt efter att ha fått vaccinet, utan måste vänta en tid innan man kan känna sig trygg. Under den tiden bör man fortsätta att följa de råd som gäller för att förebygga smitta, såsom att använda kondom och undvika sexuell kontakt när man har blåsor eller sår.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page